Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

De schooltijden zijn 's morgens van 8.45 tot 12.15 uur. De middagschooltijden zijn van 13.00-15.15 uur.

Woensdag

Op woensdag begint de school om 8.30 uur en eindigt de schooldag om 12.15 uur.

Voor en na schooltijd

Vanaf een kwartier voor schooltijd is een pleinwacht op het schoolplein aanwezig voor het houden van toezicht. Aan het einde van de schooldag wordt erop toegezien dat de leerlingen in de bussen plaatsnemen, dan wel op eigen gelegenheid naar huis gaan.