Welkom in groep 4A!

 

 

Groep 4a                              

 

Algemeen
Op deze groepspagina vindt u informatie over groep 4a.

Bijbelse geschiedenis
Op onze school werken we met de methode ‘Hoor het Woord’. Iedere week leren de kinderen een psalm. Op maandagmorgen wordt deze overhoord. Het is fijn, als u thuis ook deze psalm oefent met uw kind.

 

OGO

Ongeveer om de acht weken starten we een nieuw thema, waarbij de kinderen onderzoekend en spelend leren volgens het OGO-principe.

U hoort van ons met welk thema we bezig zijn.

In de schoolgids kunt u lezen wat OGO inhoudt.

Gym
Op dinsdag en donderdag heeft groep 4a gym.  Voor de vakanties worden de gymkleren mee naar huis gegeven voor een wasbeurt!

Rekenen
In groep 4 werken we bij het vak rekenen met een weektaak.  Dit houdt in dat de kinderen een aantal uren per week zelfstandig met een ‘weektaak’ aan het werk kunnen.

Ook worden in groep 4 de tafels 1 tot en met 5 en 10 geleerd.

Wilt u deze tafels ook thuis met uw kind oefenen?

Tafels zijn de basis van heel veel rekensommen in het verdere rekenproces!

 

Taal en Spelling

Voor deze vakken gebruiken we de methode Taal Actief 4.

Bij Taal leren we allerlei woordsoorten: lidwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, werkwoorden en voorzetsels.

Ook leren we er een heel veel nieuwe woorden bij.

 

Plein.
Leerlingen uit groep 4 spelen nu op het bovenbouwplein. In groep 3 speelden ze nog op het onderbouwplein.
 
Leerkrachten.
Op maandag staat juf Frens voor de klas. Dinsdag, woensdag en donderdag staat juf Pluimers voor de groep. Op vrijdag werkt juf Stufken Bel of mail gerust als u vragen, tips of opmerkingen heeft!