Welkom in groep 6!

Graag houden we u op de hoogte van (alle) bijzonderheden in onze groep.
We waarderen uw betrokkenheid.

Bijbelonderwijs
Bijbelvertellingen: Iedere dag gaat de Bijbel open. Op maandag wordt de nieuwe psalm van de week uitgelegd. Iedere dinsdag tot en met donderdagmorgen
luisteren de kinderen naar het Bijbelverhaal. Op vrijdag is er een verwerking. De methode die wij hiervoor gebruiken is ‘Hoor het Woord’. Ook gaan we samen met de kinderen in gesprek over Gods Woord en lezen we regelmatig samen uit de Bijbel.

Namen & feiten
Op woensdagmorgen zijn we met de hele groep aan het nadenken over Bijbelse namen en feiten. Deze worden thuis geleerd en op de woensdag overhoord.

Psalmen
Iedere dag zingen we psalmen tot Gods eer. Om er voor te zorgen dat de psalmen ingescherpt worden bij de kinderen zingen de leerlingen iedere maandag het psalmvers dat de vorige week is aangeleerd.

Handvaardigheid & Tekenen
Het komend jaar gaan we verschillende aspecten leren zoals: vorm, ruimte, textuur, kleur, enz. Ons gemaakte werk komt dan in ons klaslokaal te hangen. Neemt u ook eens een kijkje om te zien wat we allemaal doen en maken?

Verjaardag
Aan het begin van het schooljaar hebben de leerlingen allemaal hun kaart uitgekozen. Deze krijgen ze als ze jarig zijn. Ze mogen dan bij alle meesters en juffen langs met de kaart.
We vinden het fijn als uw kind een gezonde traktatie meeneemt!
Leuke ideeën kunt u vinden op: www.gezondtrakteren.nl.

Huiswerk
Dit jaar (in groep 6) krijgen we aanzienlijk meer huiswerk dan in de vorige groepen.

Huiswerkschrift
De leerlingen schrijven het huiswerk op in het huiswerkschrift.
Deze wordt naar huis meegenomen zodat u thuis kunt zien welk huiswerk er gemaakt/geleerd moet worden.

Algemene tips voor het maken van huiswerk
Het beste kan uw kind het huiswerk zo zelfstandig mogelijk uitvoeren.
Zoek van te voren met uw kind een fijne plek en een rustige tijd uit.
Elke dag even leren is beter dan de avond voorafgaand aan de repetitiedag alles tegelijk.
Herhaling blijft de beste leermeester.
U kunt wèl nagaan of het werk gedaan is.
Regelmatig praten over het werk, vragen naar de resultaten en als het nodig is daadwerkelijk helpen, werkt vaak stimulerend.

Foto's
Voor foto's van onze groep kunt u kijken onder het kopje ''foto's''