Welkom bij de peuterspeelzaal "de Blokkentoren"

Hartelijk welkom met uw peuter op peuterspeelzaal de Blokkentoren! Wij zijn een onderdeel van de organisatie "Ut Trepke" en zijn gevestigd binnen de Eben- Haëzerschool.
Onze peuterspeelzaal heeft als visie “Omdat ieder kind telt”, dus ook uw kind. We zijn blij hem of haar bij ons te mogen begroeten. Ieder kind is door God geschapen en daardoor uniek. Zo willen wij ook met uw kind omgaan. Hij of zij mag ontwikkelen op zijn of haar eigen tempo en manier. Wel willen wij die ontwikkeling stimuleren.

Openingstijden

De peuterspeelzaal is geopend op dinsdag-, donderdag-, en vrijdagmorgen. Vanaf 8:45 kunt u uw peuter brengen en even met hem of haar mee spelen of lezen. Om 11:30 kunt u uw kind weer op komen halen

Juffen

Dinsdagmorgen     Juf Hilde, juf Sieneke
Donderdagmorgen     Juf Judith en juf Geertje
Vrijdagmorgen     Juf Hilde en juf Adriana

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze eigen website: www.deblokkentoren.nl