Welkom in groep 7!

Groep 7 is een jaar waarin er extra hard gewerkt moet worden. En dan doen we dan ook!
We adviseren u en jou om regelmatig een kijkje te nemen op onze pagina, want als we iets te vertellen hebben, dan doen we dat daar!

Godsdienstige vorming
Aan het begin van elke schooldag nemen we eerst de tijd om met de Bijbel bezig te zijn.
We luisteren naar het woord van God en leren eruit voor ons eigen leven. Op maandag bestuderen we samen de Heidelbergse Catechismus en geeft meester Bakker uitleg over de nieuwe vraag en het antwoord dat geleerd gaat worden. Op vrijdagmorgen geeft juf Dijkshoorn kerkgeschiedenis. Samen verwonderen we ons over Gods leiding in de geschiedenis van de kerk en leren we dat Hij met Zijn kinderen is tot de dag van Zijn wederkomst.

Rekenen
Na de Bijbelles, rekenen we elke morgen een uur. Iedereen werkt op zijn eigen niveau. Dit houdt in dat we extra instructie geven voor wie dat nodig heeft, maar ook dat we compacten en verrijken voor leerlingen die dat aankunnen. Regelmatig rekent de groep achter de computer. Dit doen we o.a. om de leerstof extra in te oefenen. 

Taal
Dagelijks zijn we bezig met onze Nederlandse taal. Leestekens gebruiken, synoniemen zoeken, spreekwoorden en gezegdes toepassen, grammatica, spelling en woordenschat. We oefenen het allemaal. Net als in voorgaande jaren bieden we de kinderen wekelijks een nieuwe categorie woorden aan. Dit jaar werken we met een nieuwe spellingsmethode. We steken veel tijd in werkwoordspelling en zinsontleding, omdat we merken dat veel kinderen hier moeite mee hebben. Zowel bij taal als spelling werkt iedere leerling op zijn eigen niveau.

Wereldoriëntatie
Dit jaar gaan we weer aan de slag met het thematisch aanbieden van de zaakvakken. Kinderen ontdekken zo onder andere de onderlinge samenhang tussen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. We merken dat we de betrokkenheid op de leerstof en het leerplezier van de kinderen op deze manier vergroten.

Verkeer
De kinderen van groep 7 doen dit jaar weer mee aan het landelijk verkeersexamen. De datum voor het schriftelijk examen staat gepland voor april 2020. De datum van het praktijkexamen delen wij u te zijner tijd nog mee.

Engels
Twee keer per week nemen we de tijd voor het vak Engels. We maken gebruik van de methode My name is Tom. Daarnaast zingen we Engelse liedjes, lezen Engelse (prenten)boeken, doen spelletjes in het Engels en nog veel meer. Ook oefenen we iedere week lees- en luisteroefeningen.

Huiswerk
Aan het begin van het schooljaar is aan ouders een informatieboekje uitgereikt. U leest erin op welke dagen welke vakken zijn ingepland.

Fotoalbum
Tot slot: vergeet u niet om een kijkje te nemen in ons fotoalbum.
U vindt er foto’s die gemaakt zijn rond de verschillende gebeurtenissen die we als klas hebben.

Contact
Hebt u vragen of bent u benieuwd naar het functioneren van uw kind? Kom langs (bij voorkeur na schooltijd) of neem contact met ons op. Contact met u vinden wij zeer belangrijk!

Hartelijke groeten van de kinderen van groep 7,
meester Bakker & juf Dijkshoorn.