Welkom in groep 5!

 

Groep 5                                  

 

Algemeen
Op deze groepspagina vindt u informatie over groep 5.   Het motto van ons dit jaar is: Samen staan we sterk!

Bijbelse geschiedenis
Op onze school werken we met de methode ‘Hoor het Woord’. Op de site van onze school kunt u zien rond welk thema we iedere week werken en welke vertellingen daarbij horen. Iedere week leren de kinderen een psalm. Op maandagmorgen wordt deze overhoord. Fijn als u gedurende de week met uw kind wilt oefenen.

Zaakvakken
De zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur zijn nieuw voor de kinderen dit jaar. Met veel plezier leren we veel nieuwe dingen van de wereld om ons heen. Een aantal keren in het jaar werken we thematisch. We pakken dan een onderwerp en werken die op een aantal themamiddagen uit. Soms is er ook een uitje aan verbonden.

Huiswerk.
In groep 5 hebben de leerlingen per jaar per zaakvak gemiddeld 6 toetsen. Soms krijgen ze hiervoor een blad mee naar huis dat ze moeten leren. Ook verwachten we van de kinderen dat ze de psalm kennen. Met sommige kinderen maken we de afspraak dat ze de woordpakketoefeningen iedere week op internet d.m.v het programma BLOON oefenen. Deze kinderen krijgen hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord. Ook vinden we het erg fijn als de tafels thuis goed geoefend worden en het klokkijken. 

Voor het vak Engels zal ook af en toe een leerblad meegegeven worden.

Gym

Op maandag en donderdag heeft groep 5 gym.  Voor de vakanties worden de gymkleren mee naar huis gegeven voor een wasbeurt!

Zelfstandig werken.
In groep 5 werken we bij het vak rekenen met een weektaak.  Dit houdt in dat de kinderen een aantal uren per week zelfstandig met een ‘weektaak’ aan het werk kunnen. Een ideale manier om te differentiëren en om de kinderen te leren zelfstandig te werken.

Plein.
Leerlingen uit groep 5 spelen op het bovenbouwplein. De leerkracht van groep 5 heeft ongeveer 2 keer in de week pleinwacht op dit plein.
 
Leerkrachten.
Op maandag en dinsdag staat juf van Setten voor de groep. Op woensdag, donderdag en vrijdag werkt juf van Asselt. Bel of mail gerust als u vragen, tips of opmerkingen heeft!